Changelogs

Changelog 05.01-13.01

Lokacja Fleblaze Ingress (Azsuna):

 • [CrashFix][Object] Sabotaged Portal Stabilizer
 • [Quest] Arkethrax
 • [NPC] DMG Arkethrax
 • [Quest] Aponi's Trail (zbieranie itemów)
 • [World Quest] Unwelcome Visitors
 • [World Quest] The Wardens
 • [World Quest] The Wardens - możliwość odebrania nagrody

Lokacja Oceanus Cove (Azsuna):

 • [QUEST] A Favor for Mr. Shackle
 • [CrashFix] Klikanie na niektóre klatki w Oceanus Cove

Lokacja Shackle's Den (Azsuna):

 • [Quest] Making the World Safe for Profit
 • [Quest] The Captain's Foot Locker

Lokacja (Suramar):

 • [Quest] Trail of Echoes

Pozostałe:

 • [Quest] The Basics: Hitting Things
 • [World Quest] Usunięcie WQ, które nie powinny być dostępne poza wykonywaniem Assault on Azsuna/Val'sharah/Highmountain/Stormheim.
 • [Core] Liczenie zakończonych WQ do otrzymania nagrody za Emissary Quests
 • [Spell Shaman] Maelstrom Weapon